MLAD/A SI?

ŽELIŠ DA SE BAVIŠ (MEĐUNARODNIM) PROJEKTIMA?

 

OTVORILI SMO POZICIJE ZA RADNE PRAKSE U WEBIN-u i DMuS-u!

Western Balkans Institute (WEBIN) i Dostignuća mladih u Srbiji (DMuS) raspisuju poziv za prijave kandidata/kinja za plaćene radne prakse na tri pozicije u okviru projekta “Omladina Balkana: Povezivanje obrazovanja, veština i mogućnosti za partnerstvo u regionalnim praksama zapošljavanja”[1] koji finansira Evropska unija, a koji se sprovodi u šest zemalja.

 

O WEBIN

Western Balkans Institute WEBIN je regionalna organizacija sa sedištem u Beogradu, koja promoviše i integraciju među društvima na Zapadnom Balkanu i između Balkana i EU. Misija i vizija WEBIN sadržani su u izjavi: ’’Afirmišemo znanja i životne veštine da bismo izgradili kapacitete za prosperitetna društva’’. U regionu Zapadnog Balkana WEBIN je prepoznat kao organizacija koja pravi razliku kada je reč o pripremi i sprovođenju projekata visokog kvaliteta. WEBIN uspešno realizuje partnerske projekte saradnje u multuetničkim i multikulturnim sredinama, i time doprinosi zbližavanju i saradnji svih zajednica u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Od 2019. godine WEBIN služi kao projektno administrativna jedinica za program ’’Sledeća destinacija Balkan: dobrodošli u agroturizam’’ koji okuplja različite aktere u oblasti podrške i razvoja agroturističkih potencijala na Zapadnom Balkanu.

Od 2021. godine, svakog novembra WEBIN zajedno sa partnerskim institucijama organizuje regionalni SmAgTECH EXPO  u Bosni i Hercegovini.

Značajan segment u radu WEBIN čine obuke, koje se realizuju kroz WE.T.A. trening akademiju. Najpoznatiji programi WE.T.A. čine program obuke za edukatore u neformalnom obrazovanju, master class obuke za pripremu projektnih predloga za specifične donatorske programe, kao i master class obuke za upravljanje projektima u specifičnim donatorskim programima.

 

O Dostignućima mladih u Srbiji

Organizacija Dostignuća mladih u Srbiji (Junior Achievement Serbia) je deo globalne mreže Junior Achievement Worldwide, osnovane 1919. godine, koja obuhvata 121 zemlju na svim kontinentima i predstavlja najveći svetski program preduzetničkog obrazovanja koji godišnje pohađa više od 10 miliona učenika.

Vizija organizacije Dostignuća mladih je da kreira preduzimljive generacije otvorene za promene, osnažene i spremne za suočavanje sa budućnošću, koji razmišljaju izvan okvira trenutne situacije i aktivno učestvuju u svim segmentima savremenog života povećavajući svoje mogućnosti pri zapošljavanju.

Organizacija je osnovana 2005. godine i od tada je kroz obrazovne programe iz oblasti preduzetništva i finansijske pismenosti prošlo više od 100 000 učenika iz 357 i srednjih škola iz cele Srbije. Ovi učenici su bili u prilici da kroz teorijsku i praktičnu nastavu, mentorski program, kao i niz takmičenja, sajmova i konkursa, nauče po kojim principima funkcioniše biznis i da istovremeno budu podstaknuti da osmišljavaju i razvijaju svoje preduzetničke poduhvate.

[1] BY LEAP – Balkans Youth: Linking Education, Abilities and Partnership Potential in Regional Employment Practice https://by-leap.com/

 

Cilj prakse je da doprinese da mladi ljudi koji žive izvan Beograda usavrše i nadograde svoje stručne i socijalne kompetencije za rad u organizacijama civilnog društva, tako što će im omogućiti da provedu 2-3 meseca sa punim radnim vremenom u kancelarijama WEBIN-a i DmuS-a, obavljajući radne zadatke iz domena rada ovih organizacija i učeći kroz rad sa mentorskim timom.

 

Poslove na kojima će praktikanti raditi čini paleta aktivnosti iz domena projektnog ciklusa (analiza, priprema i pisanje projekata. Implementacija i upravljanje projektima, rad na administrativnim projektnim poslovima, komunikacija i diseminacija, priprema i pisanje projektnih izveštaja i sl.) uz stručnu podršku i usmeravanje mentorskog tima.

 

Pozicije i uslovi:

Pozicija 1: Asistent/kinja za poslove u projektom ciklusu
Trajanje: 3 meseca (od 1. marta do 31. maja 2022.)
Lokacija: WEBIN, Kralja Milana 34 Beograd (uz mogućnost kombinovanog rada od kuće u zavisnosti od epidemioloških preporuka)
Ugovor: Da
Mesečna nadoknada: Da
Mentorska podrška: Da

 

Pozicija 2: Asistent/kinja za razvoj obrazovnog programa
Trajanje: 2 meseca (od 1. marta do 30. aprila)
Lokacija: Dostignuća mladih u Srbiji, Vojvode Hrvoja 28, Beograd (uz mogućnost kombinovanog rada od kuće u zavisnosti od epidemioloških preporuka)
Ugovor: Da
Mesečna nadoknada: Da
Mentorska podrška: Da

 

Pozicija 3: Asistent/kinja za planiranje projektnih aktivnosti i finansije
Trajanje: 2 meseca (od 1. marta do 30. aprila)
Lokacija: Dostignuća mladih u Srbiji, Vojvode Hrvoja 28, Beograd (uz mogućnost kombinovanog rada od kuće u zavisnosti od epidemioloških preporuka)
Ugovor: Da
Mesečna nadoknada: Da
Mentorska podrška: Da

 

 

Ukoliko želiš da se prijaviš za ovu poziciju, od tebe se očekuje sledeće:

 • da si uzrasta od 18 – 30 godina tokom trajanja radne prakse
 • da imaš prebivalište na području gradova i opština izvan gradskih opština grada Beograda
 • da nisi u radnom odnosu
 • da imaš makar malo iskustvo volontiranja ili rada u organizaciji civilnog društva
 • da redovno koristiš računar i osnovne operacije na računaru
 • da govoriš engleski jezik
 • da si timski igrač
 • da poseduješ radne navike
 • da si pouzdan saradnik na koga se mogu osloniti koleginice i kolege i da poštuješ rokove
 • ali pre svega, da imaš želju da učiš, da se usavršavaš i da stičeš nova nezaboravna radna i
  životna iskustva

Ukoliko si zainteresovan/a da se prijaviš, potrebno je da popuniš e-formular OVDE i podneseš prijavu najkasnije do ponedeljka, 14. februara do 23:59h.

U e-formularu je potrebno da uploaduješ svoj CV, a ukoliko iz nekog tehničkog razloga to ne možeš da učiniš, podnesi prijavu bez CV-a, a CV nam u roku pošalji e-mailom na dostignuca.mladih@ja-serbia.org , sa nazivom e-maila: Radna praksa: tvoje ime i prezime (npr. Radna praksa: Petar Petrović).

Ako uđeš u uži izbor, pozvaćemo te na intervju koji će biti održan između 17. i 23. februara 2022.
godine.