U 2023. godini, zemlje Zapadnog Balkana kreiraju novi zamah u promociji preduzetničkih kompetencija među mladima i odraslima. Na regionalnoj konferenciji u Ulcinju održanoj od 25-27. aprila 2023. godine, BY LEAP akteri iz 6 zapadnobalkanskih zemalja dogovorili su se da u narednium godinama veći fokus u saradnji bude stavljen na promociju preduzetničkih veština tokom čitavog ciklusa obrazovanja i obuke, kako mladih, tako i odraslih, i da se pažnja naročito posveti intergraciji preduzetničkih kompetencija u sistem obrazovanja i obuke u zemljama zapadnobalkanske šestorke i Turskoj. Ovime su partneri označili početak novog zamaha u saradnji.

Zašto fokus na preduzetničke kompetencije? Preduzetničke kompetencije su ključne kompetencije koje pojedinac treba da poseduje za život u savremenom svetu i za razvoj društva zasnovanog na znanju. Ove kompetencije pomažu pojedincu da upravlja sopstvenim razvojem, aktivno učestvuje u zajednici, participira na tržištu rada u skladu sa svojim interesovanjima i mogućnostima, i preduzima različite kulturne, društvene i komercijalne poduhvate. Drugim rečima, koristeći ove kompetencije pojedinac stvara novu vrednost.

Zbog velikog značaja koji preduzetničke kompetencije imaju za lični rast i razvoj, neophodno je da svi činioci u sistemu obrazovanja i obuke budu deo procesa promocije i integracije preduzetničkih kompetencija u sistem obrazovanja i obuke. Na zaj način, škole i centri za obrazovanje mladih i odraslih, mogu postati mesta gde se usvajaju funkcionalna znanja, razvijaju praktične veštine, i razvija se preduzetnički način razmišljanja i donošenja odluka. Na taj način i kompanije mogu postati partner u realizaciji stručnih obuka na kojima se razvija preduzetnički način razmišljanja.

U nameri da se ostvari participativno partnerstvo i obezbedi široka podrška novom zamahu, BY LEAP partneri i promoteri preduzetništva u zemljama Zapadnog Balkana i Turske, pozivaju:

  • nadležne institucije da u partnerstvu sa civilnim društvom, kompanijama i obrazovnim institucijama prioritetizuju integraciju preduzetničkih veština u obrazovanje i obuku, i na taj način svoju zemlju pozicioniraju među zemlje šampione u promociji preduzetništva na Zapadnom Balkanu,
  • obrazovne ustanove (srednje škole, fakultete i centre za obrazovanje odraslih) i kompanije da se uključe kao zainteresovane strane u dijalog sa nadležnim organima o načinima i postupcima za integraciju preduzetničkih kompetencija u sistem obrazovanja i

 

 

Za dodatne informacije molimo Vas kontaktirajte regionalnu koordinatorku za komunikaciju gđu. Sanju Kovačević, na sanja.kovacevic@wb-institute.org ili na +381-65-2549608, ili nas zapratite na mrežama Facebook i Instagram, i website https://by-leap.com/.

Projekat ‘’BY LEAP’’ sprovodi se uz finansijsku podršku Evropske Unije kroz Program za podršku civilnom društvu i medijima 2018-2019. Projektom rukovodi Junior Achievement Serbia, a implementira ga konzorcijum od 8 institucija.